جدید ترین مطالبچگونه آب شرب تصفیه می‌شود؟

دستگاه تصفیه آب ، جهت مناسب نمودن آن برای آشامیدن، بسیار شبیه به تصفیه فاضلاب می‌باشد. بر حسب کیفیت آب سطحی در هر منطقه، آن‌را در مخازنی برای مدت چند روز ذخیره می‌کنند، تا به‌منظور بهبود شفافیت و مزه‌ی آب، این امکان فراهم شود که اکسیژن بیش‌تری از طریق هوا به آن رسیده و داخل آب حل گردد و مواد معلق فرصت بیش‌تری برای ته‌نشین شدن داشته باشند. سپس، آب را از طریق خطوط لوله به تصفیه‌خانه پمپ می‌کنند تا در آن‌جا تصفیه شده و کیفیت آن با استانداردهای دولتی منطبق شود. معمولاً آب را در ابتدا و قبل از ضدعفونی کردن از میان فیلترهای شنی، و در برخی مواقع فیلترهای کربن فعال عبور می‌دهند. عملیات ضدعفونی کردن می‌تواند از طریق اضافه نمودن موادی که آلاینده‌ها را از آب حذف می‌کنند انجام پذیرد. تعداد مراحل تصفیه بستگی به کیفیت آب وارد شده به تصفیه‌خانه دارد. در مناطقی که کیفیت منابع آب‌های زیرزمینی بسیار خوب است به تصفیه مختصرتری نیاز می‌باشد.